Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne
 

W tym miejscu określamy zasady prywatności w Sklepie internetowym www.oyokosmetyki.pl zwanym dalej "Sklepem". Administratorem Sklepu jest firma OYO Kosmetyki Naturalne Emilia Piotrowicz, z siedzibą przy ulicy Dworcowej 6, 11-400 Kętrzyn, NIP: 742-192-72-58, REGON: 280138968zwana dalej "Administratorem".

 

Państwa dane osobowegromadzone przez Administratora Sklepu są wykorzystywane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej RODO.

 

Administrator Sklepu dokłada szczególnej staranności aby chronić interesyKlientów Sklepu, a w szczególności zapewnia, że dane te będą przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów iniepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, a także będą merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów przetwarzania oraz będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania.

 

2. Pozyskiwanie danych

 

Używamy Państwa danych, ponieważ postanowiliście Państwo dokonać zakupu w naszym Sklepie, bądź w inny sposób przekazali nam Państwo swoje dane korzystając z naszej strony internetowej. Działalność Sklepu prowadzona jest w oparciu o regulamin dostępny tutaj.

 

3. Kontakt

 

Dane kontaktowe Administratora:

e-mail: oyokosmetyki@gmail.com lub sklep@oyokosmetyki.pl

adres tradycyjny: OYO Kosmetyki Naturalne Emilia Piotrowicz, 11-400 Kętrzyn, ul. Dworcowa 6.

 

4. Przetwarzanie danych
 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- wykonania zawartej z Państwem umowy sprzedaży towarów w Sklepie.Podstawą przetwarzania danych będzie umowa zawarta z Administratorem przez akceptację regulaminu Sklepu. Będziemy potrzebowali danych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży i przesłania Państwu kupionych towarów

- prowadzenia Państwa konta na stronie Sklepu. Podstawą przetwarzania danych będzie umowa zawarta z Administratorem przez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu. Założenie konta w Sklepie umożliwi Państwu również dostęp do przekazanych przez Państwa danych, w tym historii Państwa zakupów

- przeprowadzenia procesu reklamacyjnego.Podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

- statystycznym dla wewnętrznych potrzeb Administratora. Podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb użytkowników Sklepu

- potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania Państwa danych w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań dotyczących procesu lub zasad przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt.
 

5. Dobrowolność podawania danych osobowych
 

Podawanie wszelkich danych osobowym w naszym Sklepie jest dobrowolne, jednak jest to warunek wykonania przez nas usług za pośrednictwem Sklepu.

 

6. Odbiorcy danych osobowych

 

Aby należycie wykonać umowę sprzedaży kupionych w naszym Sklepie towarów, musimy współpracować z podmiotami, które pomogą nam to zrealizować, czyli:

 

  1. firmy wysyłkowe: Operator DPD sp. z o.o.; InPost S.A.; Poczta Polska S.A. lub innym podmiotom mogącym w przyszłości świadczyć tego rodzaju usługi.
  2. operator płatniczy: PayU S.A. lub innym podmiotom mogącym w przyszłości świadczyć tego rodzaju usługi.

 

Poza tym możemy przekazać Państwa dane organom państwowy takim jak: Policja. Prokuratura, PUODO, Prezes UOKiK jeśli się do nas zwrócą.

 

7. Okres przetwarzania danych osobowych

 

Przekazane nam dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji Państwa zamówienia, działań marketingowych i innych usług świadczonych dla klienta.

 

W przypadku rozpatrywania Państwa reklamacji, skarg lub innych roszczeń zgłaszanych w związku z usługami świadczonymi przez Sklep,lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam, dane te mogą być przetwarzane do czasu ostatecznego wyjaśnienia wszelkich roszczeń.

 

Jeśli nie podejmą Państwo żadnych działań w obrębie Sklepu w okresie 10 lat – dane osobowe dotyczące takiej osoby zostaną usunięte.

 

8. Prawa osób, których dotyczą przekazane nam dane osobowe

 

Zgodnie z przepisami RODO mają Państwo prawo do:

 

  1. informacji o tym w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe,
  2. dostępu do swoich danych osobowych,
  3. sprostowania/aktualizacji swoich danych osobowych,
  4. usunięcia swoich danych osobowych,
  5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia zgody, jeśli dane były przetwarzane  na podstawie zgody.

 

 

W każdym z powyższych przypadków prosimy o kontakt z Administratorem, który bez zbędnej zwłoki, jednak w terminie nie dłuższym niż 30 dni, udzieli Państwu niezbędnych informacji na temat działań podjętych w celu spełnienia Państwa żądania.

 

W razie skomplikowanego żądania lub zgłoszonych wielu żądań, termin ten może być przedłużony o dwa miesiące.

 

9.Organ właściwy do wniesienia skargi

 

Jeśli Państwa zdaniem przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem, możecie Państwo wnieść skargę do właściwego organu, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych PUODO.

 

 

 

 

 

 

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu